Éischte Gewonnene Match


Den 2. Oktober konnt d'Ekipp mam Jean Barten, Carlo Strasser, Pierre Warkin a Nico Weydert, mat engem 6-4 iwwert den DT Gonnereng den historesch éischte Sig fir den Dësch - Tennis Lenneng afueren.