Sponsoring

Merci, datt Dir Iech dofir interesséiert, eise Veräin ze ënnerstëtzen.

Ouni d'Hëllef vun der Gemeng Lenneng a besonnesch ouni d'Hëllef vun eise Sponsoren an all de Leit déi eis ënnerstëtzen, wier et dem Dësch - Tennis Lenneng net méiglech sportlech esou erfollegräich an am Duerfliewen vun der Gemeng esou aktiv ze sinn.

Weider Informatiounen

Eis Sponsoren

Hei fann Dir eng Iwwersiicht iwwer all eis Sponsoren.

Méi

Sponsor Ginn

Hei fann Dir eng Iwwersiicht iwwer all eis Sponsorméiglechkeeten.

Méi

Sponsorufro

Falls Dir eis wëllt sponseren, fann Dir hei een Online - Formular.

Méi